Na Halenkovicích působí noví rytíři

Po boji s halenkovickými loupežníky na podzim si mládežníci vysloužili ocenění od Alenky z Rottalu.

 Ve druhém střetu již na sklonku zimy pomáhali Bajajovi zvítězit nad mnohohlavým drakem, který se usadil v knihovně. V rámci plnění třetího úkolu museli opustit hranice Halenkovic a útokem vzít napajedelské kino. Zde se výborně bavili při neskutečně dynamické besedě s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem. Jeho pořad Pohádkové kreslení III uchvátil nejen naše ale i napajedelské a pohořelické prvňáčky zapojené do celostátního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka 2018/2019. Setkání pro ně již popáté uspořádala Knihovna Boženy Benešové Napajedla.
Pátrali jsme po tom k čemu čtenářský deník?
Na splnění poslední čtvrtého úkolu bylo třeba počkat až do téměř úplného závěru školního roku. Přišla řada na poklady v podobě dvou čtenářských deníků. Sešli jsme se v budově školy a po ukázce dvou rozdílných středoškolských čtenářských deníků, které malé zvědavce uchvátili, jsme s dětmi dohromady „ukuly“ plán, co všechno se objeví v jejich vlastním čtenářském a kulturním deníku. Z námětů byly nadšené, těšíme se na jejich zpracování.
Tak jsme mohli předložit všechny důkazy a zhodnotit důvody potřebné k uskutečnění slavnostního pasování na rytíře a rytířky.  Sváteční den byl stanoven na čtvrtek 20. června 2019. Prostor knihovny byl opět ponořen do tajuplné atmosféry. Zvuky fanfáry přivolaly před nic netušící děti Královnu Knihomilu z Písmenkové říše a princeznu Abecedu. Uchazeči o rytířský titul jim přísahali věrnost složením slibu. Sama královna pasovala dvacet nových rytířů a rytířek do řádu čtenářského. Princezna Abeceda je odekorovala šerpou a všichni dostali knižní odměnu.
Nepřeslechnutelné bylo šeptání mezi hochy, že naše vzácná návštěva jsou „holky“ ze druhého stupně… Vzkaz pro ně: Určitě nejsou. Nebojme se podléhat fantazii...