Ani v létě jsme nezaháleli

V letních měsících proběhla revitalizace knižního fondu... V letních měsících proběhla revitalizace knižního fondu formou důsledné očisty jednotlivých titulů a vyřazení asi 300ks publikací, které vám čtenářům již dosloužily. Tím se uvolnil prostor pro nové knihy. S generálním úklidem nám pomohli brigádníci. Za jejich pomoc a přístup jim patří velké díky. Dále jsme se zabývali změnou knihovnického softwaru, která nás ještě trošku trápí, ale výstupem pro vás čtenáře je nový moderní elektronický katalog přístupný na webových stránkách knihovny - katalog knihovny