Skutečná tvář války

04.06.2018

Působení českých vojáků v poválečném prostoru. Názorný příklad společnosti, která žila stejným způsobem života, na jaký jsme zvyklí v naší zemi. "Malý" lokální konflikt po padesátí letech od 2. světové války vrhl tuto společnost do doby dávno minulé. Lidé zde museli nejenom přehodnotit svoje priority, ale museli se přizpůsobit novým podmínkám. To, co nám připadá běžné, se stává pro ně nedostupným přepychem. Vysoká nezaměstnanost, bída, strádání a každodenní boj o holé přežití. A český voják byl tím prvkem, který v maximální možné míře chránil tyto lidi, pomáhal v každodenním životě překonat tyto útrapy. Český voják byl jistota, kterou cítíme i v naší zemi.

Spolu s Klubem seniorů Halenkovice vás zveme na přednášku plukovníka gšt. Ing. Radka Hennera v.z., který je válečným veteránem a příslušníke aktivních záloh Zlínského kraje.