Legenda Miroslav Zikmund

21.06.2018


Muzeum Napajedla 14. 6. - 12. 8. 2018

http://napajedla.cz/galerie/386/2cf01519fd930b03c999bef2a4939544.jpg http://napajedla.cz/galerie/386/8acaa642c44aef49da656892218187bd.jpg http://napajedla.cz/galerie/386/e80a57d8841c87ea9b1817908c761f2e.jpg

Fotografie z pinterest.com

V naší republice budeme těžko hledat srovnatelnější  osobnost, která by se  svým životním postojem  a systematickou prací  mohla rovnat Miroslavu Zikmundovi. Je veliké štěstí, že  zkušenost  Miroslava Zikmunda je mezi námi stále  přítomná. Pro všechny myslitelné skutečnosti je Miroslav Zikmund  obrovskou inspirací jak pro ty, kteří měli tu čest s ním přijít do kontaktu, tak pro ty, kteří tuto příležitost neměli.

Je  to již 10 let, kdy v Napajedlích  proběhla, ještě ve starém muzeu, návštěvnicky velmi úspěšná výstava H+Z 60 let od startu inženýrů  Hanzelky a Zikmunda na cestu kolem světa.  Letošní výroční výstava připravená městem Napajedla ve spolupráci se studenty  Atelieru prostorové tvorby UTB  přiblíží osobnost a poslání  Miroslava Zikmunda  nastupujícím generacím a znovu připomene  těm, pro které je Miroslav Zikmund  legendou.

Velice děkujeme Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně za zapůjčení autentických předmětů.


http://napajedla.cz/galerie/386/Plakat_A3.jpg

Upozornění: V rámci akce budou pořizovány fotografie a videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele.

Zdroj: http://muzeum.napajedla.cz/kalendar/akce/20854-legenda-miroslav-zikmund