Slavnostní předávání slabikářů 2019

Loupežníků se nebojíme a Alence jsme poklad zachránili.  V úterý 26. 11. předala kněžna Alenka všem halenkovickým prvňáčkům Slabikáře. Při této malé slavnosti děti nejdříve musely splnit několik zajímavých úkolů pro procvičení paměti. Za svou snahu byli všichni odměněni dárkem a sladkou odměnou. Velké poděkování patří p. Pavlíně Bieberlové za organizaci celé akce a p. Bohdaně Blažkové za „Alenkovskou“ roli.
PaedDr. Marie Kašíková
ředitelka ZŠ a MŠ Halenkovice