Regionální autoři v naší knihovně 2019

Na začátku měsíce října v rámci letošní akce Týden knihoven jsme se pokusili přiblížit díla regionálních spisovatelů, kteří byli a jsou velkými osobnostmi nejen našeho regionu. Mnozí jsou nositeli významných ocenění.

Připravili jsme pro vás v naší knihovně minivýstavu těchto autorů a z našeho fondu jsme vám nabídli publikace například Jiřího Jilíka a Bořka Žižlavského, kteří mimo jiné tematicky mapují prostředí nám tolik blízkých Chřibů, Františka Libosvára a jeho poutavá vyprávění o myslivosti, Jiřího Severina – Všeho do kvasu, Hráli jsme jak andělé, Mudrování národu moravského, objevila se zde kniha bývalého ředitele školy Karla Zezuly, současné ředitelky ZŠ Marie Kašíkové Kniha o Halenkovicích, rozsáhlý historický rodinný román Pět století rodu na pozadí dobových událostí od Petra Bednaříka. Ze zapůjčených publikací jste mohli prolistovat díla spisovatele Jindřicha Spáčila a speciálně pro tuto výstavu nám byly zapůjčeny knihy regionálních autorů Jaroslava Kovandy, o kterém se zmiňujeme na titulní straně našeho zpravodaje – Pulec šavlozubý, Třešňové týdny, Karla Pavlištíka – Dřevo sláma proutí – vynikající sbírka lidového umění v kraji, Josefa Holcmana – Karel chodí po zemi – kniha o Karlu Pavlištíkovi, Trvalá bydliště, Stroj se nezadrhl, Bohuslava Matyáše – Rád jsem vás poznal, Milana Ráčka – Na jeden život až příliš – biografický román o vojákovi, legionáři a pedagogovi Františku Krepsovi, bývalém řediteli Obchodní akademie T. Bati pro zahraniční obchod ve Zlíně, z turistických průvodců o poutním místě Malenisko u Provodova a svázaný regionální periodický tisk Zdar z roku 1945.

Příště se zaměříme na našeho nejvýznamnějšího autora Antonína Bajaju. Halenkovický knihovní fond je dočasně díky výměnnému souboru obohacen o jeho knihu Na krásné modré Dřevnici, ve které formou dopisů sestře Janě vzpomíná na dětství prožité ve Zlíně. Román byl v roce 2010 oceněn Státní cenou za literaturu. Antonín Bajaja je také spoluzakladatelem časopisu pro kulturu a společenské dění Zlínského kraje Zvuk, který je vám v naší knihovně plně k dispozici. A protože žijeme v prostředí pestrém na krajové zvyky, mají naši regionální autoři stále bohatých zdroj témat. Můžeme se díky nim těšit na oživení mnoha zapadlých neuvěřitelných osudů.