Pohádkový svět neumírá

O tom se přesvědčily děti z páté třídy naší školy.  Žáci páté třídy s p. uč. Martou Skýpalovou poctivě plnili pohádkové úkoly. Za ně získávali indicie, které je přivedly k tajemné truhle. V ní se, jak už to bývá, skrýval překrásný klíč. Všichni pátrači se shodli, že bude patřit ke dveřím knihovny.;-)). Zkusili odemknout, a povedlo se... Kouzelný klíč skutečně otevřel dveře naší knihovny a za nimi se objevil živý kouzelný svět pohádek ukrytý v knížkách... 

Fotogalerie Pohádková říše 2018