Naši slavní koně

Letošní maraton milých setkání a besed v naší knihovně jsme začali v pátek 27. září 2019 s dětmi ze 3. A s p. učitelkou Martou Skýpalovou. 

Byli jsme pověřeni úkolem zaměřit se na téma „koně“. Kromě všech koní, koníčků jsme se v předvečer státního svátku Dne české státnosti - sv. Václava, zaměřili především na slavné osobnosti, které udávali směr našemu státu.

K tomuto tématu se na začátku listopadu připojili žáci 3. B s paní učitelkou Marcelou Palúchovou. Setkali jsme se v období dalšího významného státního svátku Dne vzniku samostatného Československého státu. Proto jsme opět četli a hovořili o našich předních státnících. V souvislosti s daným tématem se do popředí našeho zájmu dostal kůň T. G. Masaryka Hektor.