Skutečná tvář války

Spolu s Klubem seniorů Halenkovice jsme pro Vás připravili přednášku plukovníka gšt.Ing. Radka Hennera v.z., která proběhla v pondělí 4. 6. v KD Halenkovice.

Působení českých vojáků v poválečném prostoru. Názorný příklad společnosti, která žila stejným způsobem života, na jaký jsme zvyklí v naší zemi. "Malý" lokální konflikt po padesátí letech od 2. světové války vrhl tuto společnost do doby dávno minulé. Lidé zde museli nejenom přehodnotit svoje priority, ale museli se přizpůsobit novým podmínkám. To co nám připadá běžné, se stává pro ně nedostupným přepychem. Vysoká nezaměstnanost, bída, strádání a každodenní boj o holé přežití. A český voják byl tím prvkem, který v maximální možné míře chránil tyto lidi, pomáhal v každodenním životě překonat tyto útrapy. Český voják byl jistota, kterou cítíme i v naší zemi.
plukovník.gšt.Ing. Radek Henner v.z.